klinisch psycholoog


De heer drs. John Molenaar is verbonden aan de praktijk. Hij is gespecialiseerd als klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut en werkzaam geweest binnen verschillende GGZ- en ziekenhuisafdelingen. 

THERAPIE  |   NEURO PSYCHOLOGISCHE BEHANDELINGEN   |   SUPERVISIE   |   COACHING

praktijkpraktijk.html
John Molenaar
werkwijzewerkwijze.html
vergoedingvergoeding.html
aanmeldenaanmelden.html
supervisiesupervisie.html

Specialisaties: angstklachten, traumagerelateerde klachten, stemmingstoornissen (depressies), psychische problemen die zijn gecombineerd met lichamelijke ziekten als hersenletsel, cardiologische problemen en kanker.


John Molenaar is tevens supervisor voor psychologen in opleiding tot specialist.

Eerstelijns Praktijk Delft  |  Frederik Mathesstraat 30  |  2613 LZ  |  Delft