vergoeding


De overheid heeft in 2014 een onderscheid gemaakt in Generalistische Basis GGZ, kort gezegd Basis GGZ, en Specialistische GGZ.


Binnen de Basis GGZ is er een verdeling gemaakt met betrekking tot verschillende behandeltrajecten namelijk; Kort, Midden, Intensief en Chronisch.

Aan deze behandeltrajecten zitten een aantal uren verbonden. Uw behandelaar zal tijdens de intake met u bespreken welk behandeltraject wordt ingezet.


Voor 2020 heeft Eerstelijns Praktijk Delft contracten met verschillende zorgverzekeraars voor zowel de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ.

Onderstaand vindt u een overzicht met welke koepels van zorgverzekeraars Eerstelijns Praktijk Delft reeds in de Basis GGZ een contract heeft afgesloten, onder deze koepels vallen ook kleinere ziektenkostenverzekeraars:

-               VGZ

-               CZ/ OHRA/ Delta Loyd

-               Menzis

-               DSW

-               Zorg en Zekerheid

  1. -              ONZVvoor gespecialiseerde GGZ heeft Eerstelijns Praktijk Delft contracten met:

-               VGZ

-               DSW

-               Menzis

Voor de Gespecialiseerde GGZ kunt u informeren bij de overige zorgverzekeraars voor de hoogte van de vergoeding.


Aan het einde van uw behandeling vindt declaratie plaats bij de zorgverzekeraar volgens vastgestelde DBC tarieven.
Indien nodig zal eerst uw eigen risico opgemaakt worden (360 Euro).

 

Eerstelijns Praktijk Delft  |  Nieuwe Langendijk 3  |  2611 VG  |  Delft  

THERAPIE  |   NEURO PSYCHOLOGISCHE BEHANDELINGEN   |   SUPERVISIE   |   COACHING

praktijkpraktijk.html
vragensupervisie.html
praktijkpraktijk.html
werkwijzewerkwijze.html
vergoeding
aanmeldenaanmelden.html
supervisiesupervisie.html
John Molenaarklinisch_psycholoog.html