werkwijze


aanmelden

Nadat u zich aanmeldt bij Eerstelijns Praktijk Delft wordt er op korte termijn een afspraak met u gemaakt voor een intake gesprek.intake

Bij het intakegesprek worden uw klachten en persoonsgegevens geïnventariseerd en wordt er met u een behandelplan opgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die meer inzicht kunnen geven in uw klachten en persoonlijke stijl. Deze vragenlijsten worden besproken en zullen tevens tijdens de behandeling meerdere keren worden afgenomen. De conclusies van de intake worden samengevat in een verslag. Met uw toestemming vindt er een rapportage plaats die naar uw huisarts gaat.


U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig om in aanmerking te kunnen komen voor behandeling. U dient deze mee te nemen bij uw eerste afspraak net als uw legitimatie en zorgverzekeringspas.behandeling

Op basis van de gegevens wordt met u bekeken wat er aan de hand is en wat het beste gedaan kan worden om klachten of problemen aan te pakken. Dit wordt samengevat in een behandelplan. Daarna begint de behandeling. Behandelingen kunnen bestaan uit 4 tot 12 gesprekken (in de basis GGZ) of 12 tot 30 gesprekken (in de specialistische GGZ) afhankelijk van uw klachten en uw eigen mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten en herhaling van klachtenlijsten. Op deze wijze wordt met u het beloop van de behandeling en de klachten in kaart gebracht.afsluiting

Aan het einde van de behandeling vindt een eindmeting plaats en wordt het resultaat besproken. Tevens wordt gevraagd naar uw ervaringen met Eerstelijns Praktijk Delft.


wachttijd

Kijk bij ‘aanmelden’ welke wachttijd u kunt verwachten.Eerstelijns Praktijk Delft  |  Frederik Mathesstraat 30  |  2613 LZ  |  Delft 

EERSTELIJNS PRAKTIJK DELFT

psychologische behandelingen

THERAPIE  |   NEURO PSYCHOLOGISCHE BEHANDELINGEN   |   SUPERVISIE   |   COACHING

praktijkpraktijk.html
werkwijze
vergoedingvergoeding.html
aanmeldenaanmelden.html
supervisiesupervisie.html
John Molenaarklinisch_psycholoog.html